Sitemize Hoş Geldiniz...

biyoenerji

Psikoterapi

En genel anlamıyla ruhsal sorunların veya davranış bozukluklarının yok edilmesi veya azaltılması amacıyla kullanılan her türlü yönteme psikoterapi denilmektedir. Günümüzde dünyada birbirine benzeyebilen veya birbirine taban tabana zıt prensipleri benimsemiş yüzlerce psikoterapi türü bulunmaktadır. Uygulayıcının kişisel eğilimlerine, yetiştiği ekole ve benimsediği yaklaşıma göre psikoterapi de farklı tanımlar, farklı içerikler kazanmaktadır.

Duygusal çatışmaları çözümleyen, bu çatışmalardan doğan kaygı ve gerginlikleri, çökkünlükleri azaltan, ruhsal uyum düzeyini artıran, kişilerarası ilişkileri daha olgunlaştıran tüm teknik ve yöntemlere psikoterapi diyebiliriz."  *Prof. Dr. Cengiz Güleç

Psikoterapi Ne Değildir 

Şimdi birazda ne olmadığı üzerinden psikoterapinin ne olduğunu anlamaya çalışalım.

1. Psikoterapi terapistininizin sizi eleştirmesi yada taşlaması değildir. Psikoterapistler sadece yanlışlarınızı göstermezler. Psikoterapistler sizi yargılamazlar.

2. Psikoterapi bir eğitim seansı değildir. Bir diyalogtur.

3. Psikoterapi bir nasihat veya öğüt değildir. Güzin abla ile hiç bir ilişkimiz yoktur ) Psikoterapistler sizden daha akıllı değildir.

Psikoterapistler sizin adınıza kararlar vermezler. Yapacağınız evliliğin geleceği hakkında tahminde bulunamazlar. Çünkü sizin için en iyi olanı yine ancak siz bilebilirsiniz. Psikoterapistler bir insan adına karar vermektense bir insana nasıl doğru karar verileceğini öğretmeyi tercih ederler. Psikoterapi zaman zaman küçük tavsiyeler içermesine rağmen genellikle psikoterapistler tavsiye vermekten kaçınırlar. Psikoterapistler kendinize verebileceğiniz tavsiyelere destek olarak kendi kararlarınızı alabilmenizi sağlamaya çalışırlar.

4.  Psikoterapi sadece çocukluğunuzu anlatmanız değildir.

5.  Psikoterapi sadece geçmişteki travmalarınızı anlatmanız değildir.

6.  Psikoterapi sadece olumsuz alışkanlıklarınızı anlatmanız değildir.

7.  Psikoterapi ne düşündüğünüz değil nasıl düşündüğünüzdür.

8. Psikoterapist sizi değiştirmez. Değişmek için sahip olduğunuz içinizdeki güçleri gösterir.

9. Psikoterapistler motivatör olarak çalışmazlar. "Hadi koçum sen yaparsın." gibi ifadeler kullanmazlar.

10. Psikoterapistler sadece iyi dinleyen insanlar değildirler.

12. Psikoterapilere zayıf insanların gittiği inancı son derece yanlıştır. 

Psikoterapi Türleri

1.Hekimin Hastaya Yanaşma Biçimi ve Tutumuna Göre

A. Bastırıcı (Suppressive)

B. Destekleyici (Supportive)

C. Derinliğine  Araştırıcı ( Explosive)

2. Ruhsal Bozukluk (Psikopatoloji) Anlayışı ve Kuramsal Çıkış Noktasına Göre:


A. Psikodinamik temellere dayananlar

B. Öğrenme ilkelerine dayanan davranışçı psikoterapi türleri.

C. Bilişsel Psikopatoloji, bilgi işlemleme ( İnformation Processing), sosyal psikoloji ilkelerine dayananlar.

D. Varoluşçu (existential) ve olgu-bilimsel temellere dayananlar.

A.   Psikodinamik Temellere Dayananlar :

a.      Psikanaliz. Freud’un geliştirdiği ve bunun değiştirilmiş, uyarlanmış biçimleri.

b.  Freud’dan yöntemce büyük ayrılma göstermeyen, fakat kuramsal açıdan ayrılıkları olan yeni analiz okulları. (Jung, Adler, Rank, Horney, Sullivan…)

c.  Psikanalitik Nesne İlişkileri Kuramı, Psikanalitik benlik  
 psikolojisi, psikanalitik kendilik psikolojisi.

 B. Öğrenme ilkelerine dayanan davranışçı psikoterapi türleri.

Sistematik duyarsızlaştırma (systematik desensitization), üstüne gitme, itici koşulama (aversive training) olumlu pekiştirme ve söndürme (pozitive reinforcement and extinction) vb.

3. Terapi Durumunun Biçimi ve Yapısına Göre Psikoterapiler:

A.   Bireysel (individual) psikoterapi.

B.  Kütle (grup) psikoterapisi.

C.  Psikodrama

D.  Oyun Psikoterapisi

E.  Aile Psikoterapisi

Çeşitli Psikoterapi Türlerinde Kullanılan başlıca Ruhsal ve Fiziksel Araçlar :

1.Daha çok bastırıcı ve destekleyici psikoterapi türünde

A. Eğindirme (telkin, suggestion)

B. İnandırma (persuasyon)

C. Yol gösterme, (Rehberlik, guidence)

D. Danışma ( Counselling)

2. Bastırıcı Destekleyici ve Derinliğine araştırıcı Türlerde

A.Hipnoz

B.Uyuşturma (narkoz)

C.Boşaltma (catharsis)

3. Genellikle Derinliğine Araştırıcı Çözümleyici (psikanalitik türlerde)

A.Güdümsüz görüşme

B.Serbest çağrışım

C.Düşlerin çözümlenmesi

D.Sürçmelerin çözümlenmesi

E.Simgelerin çözümlenmesi

F.Direnç (resistance) ve Aktarımın (transferance) çözümlenmesi

G.Açıklama ve yorumlamalar.

4. Daha Çok Davranışçı Psikoterapilerde:

A.     Gevşeme, koşulama

B.  Edimsel koşulama

C.  Üstüne Gitme (exposure)

D.  Pekiştirme, söndürme

E.  Çeşitli öğrenme teknikleri.

Dolaysız Araçlar:

1.     Çevrenin Değiştirilmesi (Aile düzenlemesi, hava değişimi, iş değiştirilmesi…)

2.  İlaçlar, fizik sağaltım yolları, (faradi banyolar, Spor) çeşitli uğraşı iş ve uyumlandırma (rehabilitasyon ) yolları.

Sık Sık Sorulan Sorular

Bir senas kaç dakika sürer ?

Bireysel terapi seansları genellikle 45-50 dakika sürer. Aile terapileri genellikle 60 dakikadır. Grup psikoterapileri genellikle 90 dakikadır.

Psikoterapi Nasıl Etkili Olur ?

Nasıl etkili olacağı birazda aldığınız psikoterapinin türü ile ilgilidir. Psikoterapi bir çok şekilde etkili olabilir. Bazı örnekler vermek gerekirse;

1. Doğal gelişme ve değişme süreçlerinizin önünde duran engelleri ve şablonları fark etmenizi sağlayabilir.

2. Geçmiş deneyimlerinizden yararlanarak şu anı ve geleceğinizi kontrol etmenizi sağlayabilir. 

3. Semptom (hastalık belirtisi) ve çatışmalarınızı çözümleyerek etkili olabilirler. 

4. Psikoterapiler zaten var olan ama belki de fark edemediğiniz içsel potansiyellerinizi kullanarak etkili olabilirler.

5. Duygu düşünce ve davranışlarınızda yaptığınız küçük değiştirmelerin yaşantınızda nasıl büyük değişmelere yol açabildiğini anlamanıza yardımcı olabilir.

Ya psikoterapi işe yaramazsa?

Psikoterapi herkes için olumlu sonuçlar vermez. Tıpkı bir antibiyotiğin her insanda sonuç vermemesi gibi. Maalesef bazı psikoterapilerin yarar yerine zarar verebildiği de olabilmektedir. 2-3 seanstan sonra kendinizi daha kötü hissederseniz terapistinize durumu mutlaka söyleyiniz. Nasıl bir değişim geçirdiğinizi psikoterapistinizin bilmesi çok önemlidir. Zarar görmüşseniz psikoterapistiniz size bir kaç farklı öneride bulunabilir. Bir tanesi farklı yöntemler uygulayan başka bir terapiste müraacat etmenizdir. Bir psikoterapiden sonuç alamamanız umutların bittiği anlamına gelmez. Profosyonel bir terapist terapide gelişme olmadığı için sizi suçlamayacaktır.

Grup psikoterapileri daha yararlı değil mi?

Size hangisinin uygun olacağını hissediyorsanız siz hangi psikoterapi türünde daha rahatsanız size yararlı olan psikoterapiyi buldunuz demektir. Bazı problemlerde grup psikoterapileri daha etkili sonuçlar vermektedir (Örn.Alkol ve madde bağımlılığı). Grup psikoterapilerinin avantaşı izolasyon ve yalnızlık duyguların azaltmasıdır. Bu şekliyle Aynı sorunları yaşayanın sadece siz olmadığınızı anlayarak başkalarının tecrübelerinden de yararlanma şansı bulabilirsiniz. Grup psikoterapisine katılma kararı kişisel bir karardır. Ülkemizde grup psikoterapilerinin tercih edilmesinin en önemli nedeni daha ekonomik olmasıdır.

Psikoterapiden yaralanmaya ne zaman başlarım ?

Bu sorunuzun cevabı probleminizin niteliği ile çok ilişkili olmakla birlikte araştırmalar altı aylık bir periyottan sonra ölçülebilir olumlu gelişmeler olduğunu göstermektedir. Altı ay sonunda insanların yarısının psikoterapiden yararlanabildiklerini göstermektedir.

Bir yıllık bir psikoterapi çalışmasından sonra ise insanların % 75'inin psikoterapiden yararlandığını gösteren araştırmalar mevcuttur.

Psikoterapiden yararlandığımı nasıl anlayabilirim?

Psikoterapistinizden durumunuzu ve gösterdiğiniz değişimi objektif testlerle ölçmesini isteyebilirsiniz. Bunlar kağıt kalem testleri olarak adlandırılır ve terapinin başında ve değişik zamanlarda uygulanabilirler. İkinci bir yol ise psikoterapistinizin gösterdiğiniz gelişme hakkındaki yorumunu dinlemenizdir. Ehil bir terapist bu durumu değerlendirebilir.

Kısa Dönem Psikoterapiler Kaç Seanstır ?

Kısa dönem psikoterapiler 12-20 seans sürer. Kısa Dönem psikoterapiler genellikle kronik anksiyete ve depresyon gibi sorunlarda yeterli olmamakla birlikte derin analizler yapmak için de elverişli değildir.

Hatırlamak bile istemediğim duygularımı konuşmanın ne yararı olabilir ki?

Hatırlamak istemediğiniz duygularınızı kelimelere dökmeniz, bu duygularınızın güç kaybetmesini sağlayarak, bu duyguların semptomlara dönüştürülmesine engel olur.

Psikoterapinin işe yaradığını nasıl biliyorsunuz?

1995 yılında psikoterapi görmüş 4000 insanla yapılan bir ankette psikoterapiden sonra insanların % 90'nı yaşamlarını daha iyi kontrol ettiklerini belirtmişlerdir.

Yine bilimsel araştırmalar psikoterapilerin ilaçlardan daha yararlı olduğunu vurgulamaktadır.

Bir bilimsel araştırmaya göre psikolojik sorunu olan ve psikoterapi gören insanlar psikoterapi görmeyen insanlara göre % 80'den fazla iyileşme göstermiştir (Smith,Glass ve Miller, 1980).

Bilimsel araştırmalardan çıkardığımız sonuç şudur ki psikoterapilerin işe yaradığı kesin olmakla birlikte psikoterapiler herkes için değildir. Tıpkı hiç bir şekilde iyileşemeyen depresyon hastalarının bulunması gibi. Psikoterapinin sizin için işe yarayacağını anlamanın en kolay yolu o süreçten sizin de geçmenizdir.

Ne sıklıkla psikoterapiye gitmeliyim ?

Kişinin ihtiyaçlarına, problemin yapısına, finansal kaynakların gücüne göre değişebilmektedir. Ortalama bir rakam söylemek gerekirse haftada bu rakam haftada 1-2 seferdir. Aşırı motive olmuş bazı danışanların her gün seans istedikleri de görülmüştür.

Ya terapiler esnasında terapistime karşı olumsuz duygular hissedersem ?

Hipnoterapi hariç diğer terapilerde zaman zaman bu tür olumsuz duygular oluşabilmektedir. Hatta psikodinamik oryantasyona sahip terapilerde bu tür olumsuz duygular iyileşmenin esasını bile oluşturabilmektedir. Niye hipnoterapide hipnotiste karşı olumsuz duygular hissedilmiyor diye sorarsanız şöyle açıklayabilirim : Hipnozda insan derin bir gevşeme halindedir. Hipnoz halinde bir şeye sinirlenmek çok zor bir olaydır.

Psikoterapi gören kişi ilk 2-3 seansta psikoterapist ile işbirliği yapıp yapamayacağını az çok kestirir . Eğer iş birliği yapılacağına inanılmıyorsa başka bir terapi uzmanına başvurulmalıdır . Genel olarak psikoterapinin temelinde karşılıklı güven yatar . Terapist ile hasta arasında kurulan iyi ilişki psikoterapinin etkili olmasında çok önemlidir .

 Kimlere psikoterapi uygulanamaz ?

Orta veya ağır derecelerde zeka kusurları olan kişilerde psikoterapi uygulamak neredeyse imkansızdır.

 

Hangi yaşlar psikoterapi için daha uygundur ?

 

Tedaviye başlamak için ergenliğin sonu ve yetişkinliğin başı en uygun dönemlerdir . Buna rağmen yaş kişilik ve ruhsal hastalıkların tedavisini uygulanmaması için tamamen  bir etken değildir .

 

Hangi psikoterapi daha etkilidir ?

Aşağıdaki tablodan bunu rahatlıkla anlayabilirsiniz. Her sorun için hangi terapinin daha etkili olabileceğinin farklılaşabileceğini unutmayınız. Rakamların o psikoterapi türünün  etki derecesinin daha iyi olduğunu gösterir.

Tablo1

Terapinin Çeşidi

Ortalama Etki Derecesi (effect-size)

Psikodinamik Terapi (Psychodynamic therapy)

0.69

Dinamik- Eklektik Terapi (Dynamic-eclectic therapy)

0.89

Adlerian therapy

0.62

Hypnotherapy (Hipnoterapi)

1.82

Danışan Merkezli Terapi (Client-centered therapy)

0.62

Gestalt therapy

0.64

Rational-emotive therapy

0.68

Diğer kognitif  psikoterapiler (Other cognitive therapies)

2.38

Transactional therapy

0.68

(gerçeklik terapisi) Reality therapy

0.14

Sistematik desensitizasyon (Systematic desensitization)

1.05

Implosion

0.68

Davranış terapileri (Behavior modification)

0.73

Kognitif-davranışçı terapi (Cognitive-behavioral therapy)

1.13

Eclectic-behavioral therapy

0.89

Vocational-personal development

0.65

Undifferentiated counseling

0.28

Placebo treatment (Placebo etkisi)

0.56

Toplam

0.85

 Kaynak: Smith, M. L., Glass, G. V. , and Miller, T. I. (1980).     

İyi bir psikoterapist nasıl bulabilirim?

Şu ana kadar duyduğum en zor soru buydu. Psikoterapideki başarı oranı  yapanın kim olduğundan büyük oranda etkilenebilmektedir. Bir psikoterapistin başarılı olmasında psikoterapistin kişisel özellikleri ve kişilik özellikleri de önemli rol oynamaktadır. Bir çok bilimsel araştırma terapinin başarılı olmasında terapistin yalnız sözlü davranışları değil, beden hareketleri ve yüz ifadesi gibi sözsüz davranışlarının da etkili olduğunu saptanmıştır.

Peki diyeceksiniz ki hiç mi ip ucu yok. Örneğin deneyimli terapistler daha iyi değil mi ? Bilimsel araştırmalar buna da ışık tutmuş ve deneyimli bir psikoterapist olmanın deneyimle hiç bir ilgisi olmadığı hatta deneyimsizlerin işlerini daha iyi yaptığı ortaya çıkmış.

Bu terapist "bana uyar" diyebiliyorsanız doğrusu şanslısınız. Yapabileceğiniz en iyi şey psikoterapiler ve psikoterapistler hakkında bilgilenmektir.

Hipnoterapi ve Psikoterapi arasındaki fark nedir.

Ben hipnozu psikoterapiden, psikoterapiyi de hipnozdan ayrı düşünemiyorum. Benim için her hipnoz aynı zamanda bir psikoterapi olmakla birlikte, her etkili psikoterapide bir hipnoterapidir. Çünkü her etkili psikoterapi telkin gizli veya açık telkin vermek zorundadır.


Bilinen tüm psikoterapi yöntemleri kişi hipnoz altında iken daha rahat uygulanır. Hipnoterapi psikoterapilerin etkisini arttırır. Ayrıca ilaç tedavisine devam eden kişilerde hipnoterapi, tedaviyi ve psikoterapiyi hızlandırır.
KAYNAK:http://www.hipnoterapi.com/ ALINTIDIR

Bugün 1 ziyaretçikişi burdaydı!


=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=